Rindö Marine Lediga lokaler

F.d Motorverkstad 260m2


14000:- per månad


650kr/m2/år exkl moms i kallhyra. Kontraktslängd 3 eller 5 år. Lämplig för snickeri, motorverkstad, kontor, ateljé etc. Lokalen måste genomgå en omfattande tömning och renovering så tidigast möjliga inflytt kan ske 4 månader efter skrivet kontrakt. Hyresreduktion ges om hyresgästen själv ombesörjer hela eller delar av renoveringen.